fredag 30 januari 2009

Dagens ord!

Varför har man en hobby om man inte tycker den är rolig ?

torsdag 29 januari 2009

Skedtid?

Det har verkligen blivit helt tyst på 2m lokalt!
Jag har försökt vara igång varje dag mellan 18.30 och 19.00 SNT !
Jag brukar ropa ca 5 minuter först , men lyssnar på 144.344 till 19.00 !
Det har emellertid varit helt tyst från lokala stationer!
Är det någon som vill ha kontakt numera eller är det fel tid ?
Vore trevligt om man i så fall meddelade litet synpunkter på detta!!

tisdag 27 januari 2009

Fredning av satellit segment!!

Ang. nödvändigheten av att freda satellit freq. från uppväxande repeatrar m.m.
Jah har lovat aatt lägga ut frågan på mina bloggar för bredare förståelse för problemet.
Jag vidarbefordrar följande brevväxling i frågan nedan !

Hej Lasse, (och övriga)

Tack för svaret.

Det är mycket viktigt att vi får ut budskapet att vi behöver freda
Satellitdelen 435-438mhz ännu mer från repeatrar och länkar framöver.

Det har från Satellithåll framförts önskemål om en större del av 2
metersbandet (längre ned 144mhz) men det ser jag som en omöjlighet då det
redan är väldigt trångt på 2 meter. När man tänker störningar och satelliter
så är det inte bara lokalt utan även flera tusen kilometers avstånd man får
ha i åtanke.

Om vi till en början kan få radioamatörer att inte etablera några nya
intrång, så är vi en god bit på väg då det även arbetas inom VUSHF sektorn
SSA för att försöka att få alla 70 cm repeatrar att gå över till -2mhz
skift.

När länkbyggarna har etablerat system i vårat satellitsegment så är det en
hel del arbete att flytta ur segmentet med alla filter mm och vi får mycket
svårare att försöka få dom att förstå våra synpunkter.

Om 70cm repeatrarna lämnar det gamla -1,6mhz skiftet och använder den -2mhz
standard som tagits beslut på så blir det utrymme över på gamla infrekvens
området för att etablera länkar, crossbandsystem mm.

Det kommer framöver att arbetas mer för att lägga upplänk på 435mhz i
stället för 145mhz på satelliter och då är det ännu viktigare att vi får
rent från starka repeatersändare mm då satelliterna hör väldigt väl. Vi har
redan störningsproblem från olagliga telefoner på 145mhz som både AO-51 och
FO-29 har visat.

Det finns även en positiv fördel för oss satellitanvändare med upplänk på
den högre frekvensen då vi slipper mottagarblockering från upplänken på 145
mhz då vi lyssnar på 435mhz (lätt avhjälpt med mode J filter men ett problem
mindre)

Tack för visat intresse och hjälp med att få ökad förståelse för att freda
satellitdelen från repeatrar mm.

73 Håkan SM7WSJ

Hej!
Kan du lägga ut de speciella satellit segmentens frekvenser ,så kan jag
hjälpa till
i vårt lokalnät inom sk7ra
73 de
sm7cxi /Lasse

Golfdag + 432MHz kl 18.30

I dag blir det nog en dag på Golfbanan !
På kvällen blir det förhoppningsvis fler på skedfrekvensen
144.344 MHz SSB kl 18.30 !! (SNT)
Temperatur kl 07.15 = + 1,5 °
Rel tryck :1010,9 hP uppåtgående
Nordlig nästan obefintlig vind!
88% rel fuktighet

måndag 26 januari 2009

Vattenbrist och regeltolkning

I dag är hela mitt villaområde (i NETTRABY, Karlskrona kommun) utan vatten!
Radion meddelar att man kört fram tankbilar med vatten!
Arbete pågår säger man !
MEN Arbetet är avstannat ... inte en människa syns !
Måste man fika mitt i ett katastrofområde i en halv timme ?
Jag har i alla fall fyllt mina portabla vattentankar , så här är det fri och fröjd!
Vad beträffar regeltolkningar inom Sändare-amatör hobbyn , så är mina tankar och åsikter läsbara i tidigare inlägg och nu senast i kommentarer till föregående
dagar!
Läs gärna dessa kommentarer och vad tycker Du själv !

söndag 25 januari 2009

Fredag/lördag/söndag

Lag-golfen i fredags gick ovanligt bra för min del
Vårt lag kom 2:a! Det verkade som jag delvis börjar hitta formen igen!
Lördagen var det finare middag hos golfbekanta !
I dag söndag var det 3st Stationer på skedtiden på 80m !
SA7AIP gjorde sina debut QSO:n i kommunjakten oxo !
Annars var det tyvärr sändareamatörer på 80m som talade om
sina bedrifter med att köra QSO:n över repeatrar på 2m i kommunjakten!
Jag kan inte tolka reglerna på det viset!
Litet tråkigt om det verkligen skall vara giltigt !!
Hoppas nu att 18.30 tiden på 2m SSB skall bli aktiverad !!

lördag 24 januari 2009

Svend Rantil har seglat vidareMin domarkollega inom Segling
Svend Rantil
har nu seglat vidare till sin slutdestination!
Han var tidigare en storseglare inom Snipe tillsammans med sin tidigare avlidna hustru "Fia"


På Bilden syns Bodil Sandahl och Svend med hustrun "Fia"

torsdag 22 januari 2009

SK7RA NYTT !!

Hej!
P.g.a olika anledningar
ändras DROP-IN och Skedtider
inom LEYAR Yachting And Radio Club,LYRC.
Enligt följande:

SK7RA NYTT !!
Gäller fr.o.m 2009.01.22
DROP IN
3:e tisdagen i månaden
Kl.18.30 -19.00
Fika 19.00
Därefter program
Övriga tisdagar
Skedtider
Kl.18.30-19-00 144.344 MHz

1:a tisd. i månaden
19.00 144 MHz test

2:a tisd. I månaden
19.00 432 MHz test
2:a torsd. I månaden
19.00 50 MHZ test

ALLmänt anrop el. riktat anrop
På dessa tider el. andra tider
144.344 MHZ (18.30 )
3755 KHz + QSY därefter
Söndagar 3755 kHz kl.09.00..

onsdag 21 januari 2009

DX


Litet DX Nytt!
Körde i dag S21DX på 14265khz kl 0935 Z Split 5 up !

Bandplan S21DX
BAND SSB RTTY
10 28465 28085
12 24955 24925
15 21265 21085
17 18145 18100
20 14265 14085
40 7065 7035
80 3795 3580

onsdag 7 januari 2009

Besvärlig början ??

Det nya året har redan skapat en del besvär !!
Förutom all turbulens världen över ,
har vi nationella problem på Sändareamatörsidan!
Följande utskick har gjorts till LEYAR Yachting and Radio Club´s medlemmar
och sympatisörer:
Med anledning av den intensiva diskussion som uppkommit vid test och kommunkörning

Kallas härmed till viktigt "DROP-IN " i LEYAR Yachting and Radio Club, LYRC
Måndagen den 12/1-09 kl 19.00

Här har ni ett utdrag ur gällande regler ! :

Utdrag ur Kommunjaktens regler:

4. Fasta-fasta, fasta-mobila, fasta-portabla och mobila-portabla och vice versa kontakter

godkänns.
Varje fast/mobil/portabel amatör som vid besök i en annan kommun än sin egen huvudkommun

kontaktar minst 1 motstation kan räkna den kommunen som kontaktad. Markeras i databasens

ruta för ändamålet i en särskild anmärkningskolumn.
Kontakter via Echolink eller liknande kommunikationssystem där kontakter går via kabel eller

Internet godkänns icke.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aktivitetstester, Ver 061111 (NAC 144MHz t.ex)
Deltagare:
Radiosändaramatörer med giltigt tillståndsbevis i Sverige. All RADIO-utrustning som används

skall befinna sig inom en radie av 500m, i Sverige och får fjärrstyras. Om en operatör aktiverar

mer än en [1] station per band och test räknas resultaten separat för dessa stationer. Separat

logg och call krävs, dvs annan distriktsiffra eller contestcall, ej /p /m. Manfår inte köra sig själv,

dvs det krävs två operatörer för ett QSO.
CEPT-licens för utländsk medborgare i Sverige är giltig. QTH får ej bytas under testen. Om så

sker krävs enligt ovan separat call och logg.

Det är viktigt att Ni kommer till diskussionen , då vi ev. tänker protestera mot bl.a repater körning och remote körning !

måndag 5 januari 2009

TRETTONDAGEN 2009


6/1 2009 ,Trettondagen ! SM7CXI /Lasse alias LEA
73 år !!

I dag är det ytterligare en dag som lägges till
min tidigare ringa ålder!
En del fattar ju inte att man blir äldre !
Men , man blir ju inte äldre , man känner sig alltid "Ung ! "


Det är bara ens bekanta som blir äldre ! Hi!!!

Trettondagsafton

I natt var det minus 13.6 grader !!!
Nu på morgonen är det minus 11.6 grader!
Lufttryck 1018 hP
76 % rel luftfuktighet
NW vin 0,1 m/s
snötäcket var i går 4cm
I dag sjunkit i hop till 3cm !
Med andra ord :
WINTER!