onsdag 28 december 2011

RADIO och Diplom

***************************************************************************
Så har Julen passerat !
Jag har koncentrerat mig på att Köra Naturvårdsområden och Nationalparker på 80m kortvåg !  ( SMFF )
Har hittills lyckats köra 259 områden ! (Jag började inte förrän i mitten på augusti! )
Följande diplom har jag kört ihop till  ännu så länge !
4 områden har jag själv aktiverat mobilt eller - MM !

Årsdiplomet  2011
Grunddiplomet  100 områden
i går fick jag ihop till :
SMFF 250  , 250 områden !
I dag har jag kört ytterligare 9 områden !

måndag 19 december 2011

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !!

**************************************************


önskar

SM7CXI /  LEA  /  Lasse

*******************************************************

lördag 10 december 2011

Nyheter från PTS

Post- och telestyrelsen

Nyhet publicerad på www.pts.se 2011-12-09

PTS ger tre organisationer ansvar för amatörradiofrågor

Ändringar i lagen ger Post- och telestyrelsen ansvar för amatörradiofrågor. PTS delegerar ansvaret till tre olika organisationer.
PTS har beslutat att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Sveriges Sändareamatörer (SSA), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR). Ansvaret innefattar att anordna prov för amatörradiocertifikat, att utfärda kunskapsbevis (certifikat) efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Ändrad lag ger PTS ansvar för amatörradiofrågor

Tidigare var det endast föreningen SSA som skötte dessa uppgifter. Det framgick dock inte av lagen vem som var ansvarig rent rättsligt och ingen myndighet hade det övergripande ansvaret. När lagen om elektronisk kommunikation ändrades den 1 juli 2011 fick PTS ansvaret för amatörradiofrågorna och möjlighet att delegera ansvaret.

PTS delegerar ansvaret till tre organisationer

PTS delegerar därför nu ansvaret till SSA, FRO och ESR. Alla tre har därför rätt att anordna prov och utfärda kunskapsbevis. SSA kommer att tilldela personliga anropssignaler i SA-serien och tillfälliga anropssignaler i SB- till SJ-serierna. FRO kommer som tidigare att administrera anropssignaler i SLnZ- och SLnFRO-serien för sina föreningar.
Målet är att de nya rutinerna ska kunna börja tillämpas från årsskiftet. SSA har redan en fungerande rutin som kommer att användas tills nya procedurer är klara att tas i bruk i de olika organisationerna.

Samverkansgrupp för bättre kvalitet

PTS startar en samverkansgrupp för att kvalitetssäkra hela processen med representanter från PTS, SSA, FRO och ESR. Gruppen ska bl.a. skapa gemensamma rutiner för framställning av prov, rättning och arkivering. Alla tre organisationerna kommer att tillämpa samma krav och använda samma frågor vid proven.
PTS kommer att följa upp hur organisationerna hanterar uppgifterna

Nu börjar det bli ordning med demokratin  ! !!
sm7cxi/Lasse